Services » Corporate and External Affairs

An Ghaeilge

Ábhar

Seo cuid na Gaeilge ar an Líonra. Polasaí dearfach i leith na Gaeilge atá ag Comhairle Cathrach Chorcaí. Tá Comhairle Cathrach Chorcaí tiomanta, fé téarmaí Acht Teanga 2003 agus an Dréacht Scéim Teanga a sheoladh go dtí an t-Aire Gnothaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta i Mí Meán Fomhair 2006 seirbhís cuimsitheach tré ghaeilge a chur ar fail dá gcuistiméirí tré meain na gaeilge. Cuirimid fáilte roimh gach éinne a gcuid gnó linn a dhéanamh i nGaeilge nó i mBéarla mar is mian leo.

Céim mhór chun tosaigh an suíomh seo don Ghaeilge amháin ar an Líonra. Buail isteach chugainn agus fág scéal againn anseo nó ag gaeilge@corkcity.ie

Ar scáth a chéile a mhairimid.

Chris Dorgan

Oifigeach Cumarsáide agus Gaeilge
Comhairle Cathrach Chorcaí